Voorlichting en educatie

Voorlichting en educatie

De medewerkers van het bureau doen vrijwilligerswerk bij de vereniging voor natuur- en milieu-educatie IVN Groene Zoom,  De KNNV Roosendaal, de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom, stichting de Brabantse Wal en de natuurgidsen regio Kalmthout (Nareka ). Zij zijn actief als natuurgids en worden daarvoor ook ingeschakeld door onder meer Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, de gemeente Bergen op Zoom en de lokale natuurvereniging Namiro in Woensdrecht.

DSCN5309 kleinTen behoeve van opdrachtgevers kunnen zij excursies, cursussen en lezingen over diverse natuuronderwerpen op maat organiseren.  Bij het bureau is onder meer kennis aanwezig over de (toepassing van de) Vogel- en habitatrichtlijn, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. Het bureau heeft verder ervaring  met het uitzetten van educatieve wandel- en fietsroutes in de regio West-Brabant;  daarbij wordt niet alleen een routekaart maar ook achtergrondinformatie over ontstaansgeschiedenis,  historie en natuurwaarden van de bezochte gebieden in kaart gebracht.