Overige projecten

Vanaf de start van het bedrijf in 2005 zijn de volgende projecten uitgevoerd. Neem contact met ons op als u over een of meer van de projecten meer informatie wenst.

Overige projecten

2005

  • Beoordeling kapwerkzaamheden Staatsbosbeheer in het natuurgebied Kortenhoeff te Woensdrecht voor Milieuvereniging Benegora te Woensdrecht
  • Second opinion met betrekking tot uitgevoerd natuuronderzoek op landgoed der Boede te Koudekerke voor Bosch-Slabbers te Middelburg
  • Advisering over te verlenen vergunningen en ingediende bezwaarschriften tegen verleende vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet voor Flora- en fauna-inventarisatie ten behoeve realisatie brede school te Hoogerheide voor Provincie Zeeland

2006

  • foto kleinAanvraag vergunningen in het kader van de Visserijwet en de Natuur¬≠beschermingswet voor het winnen van mesheften in de Oosterschelde 2005 voor Visserijbedrijf Lobbezoo te Reimerswaal

2007

  • Bezwarenprocedure in verband met geweigerde vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en de Visserijwet Visserijbedrijf Lobbezoo te Reimerswaal

2008

  • Beroepsprocedure met betrekking tot geweigerde vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor het winnen van zee-aas in de Oosterschelde

2009

  • Second opinion met betrekking tot uitgevoerd natuuronderzoek voor legalisering paardenbak nabij de Vogel te hengstdijk voor dhr. Deelen

2011

  • Begeleiding/advisering vooroverleg ontsluiting bedrijventerrein Klein Molenbeek te Bergen op Zoom voor JPV Onroerend Goed

2013

  • review onderzoek horecapaviljoen te Paal n.a.v. ingediende bezwaren voor provincie Zeeland

2014

  • In kaart brengen beschermde muurplanten op Ravelijn te Bergen op Zoom voor Bosgroep Zuid-Nederland