ORGANISATIE

Organisatie

Bij het ecologisch adviesbureau de Brabantse Wal werken Marike de Haan-Zaalberg en Wim de Haan. Beiden hebben jarenlange ervaring met natuurbeleid en –beheer bij de provinciale en Rijksoverheid opgedaan. Zij zijn daarnaast als vrijwilliger actief bij verschillende natuurorganisaties als IVN, KNNV, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie.

[slideshow_deploy id=’52’]Met het bureau willen wij een bijdrage leveren aan behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden; aspecten van geomorfologie, waterbeheer, cultuurhistorie en natuurbeleving worden daarbij integraal meegenomen.  Het is een uitdaging deze belangen in een goede balans te brengen met de wensen van de opdrachtgever. In de praktijk blijken die belangen  vrijwel altijd goed te verenigen . Wij zijn een klein, aan huisgebonden bedrijf en daardoor flexibel en ook buiten kantooruren bereikbaar.  Wij zijn gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom en het zwaartepunt van onze activiteiten ligt in Zuidwest-Nederland; desgewenst zijn wij ook in de rest van Nederland  in te schakelen.

 

Het is ook mogelijk onze medewerkers op projectniveau bij uw eigen organisatie te detacheren. Dit kan aan de orde zijn als uw organisatie geen eigen ecologische expertise heeft of als uw bedrijf een drukke periode wil overbruggen.

De Brabantse Wal is als adviesbureau aangemeld bij het Natuurnet (www.natuurnet.nl)