Beheer en inrichting natuurterreinen

Beheer en inrichting natuurterreinen

Ten behoeve van beheerders en/of eigenaren vanĀ  natuurterreinen en (openbaar) groen kunnen beheer- en inrichtingsplannen worden opgesteld. In overleg met de opdrachtgevers gaan we op basis van de wensen, de terreinomstandigheden en actuele natuurwaarden op zoek naar een afgewogen combinatie van natuur- en landschapswaarden, (recreatieve) gebruiksmogelijkheden en betaalbare beheerslasten. Desgewenst begeleiden wij ook de uitvoering van plannen.

deelfoto