Beheer en inrichting natuurterreinen.

Vanaf de start van het bedrijf in 2005 zijn de volgende projecten uitgevoerd. Neem contact met ons op als u over een of meer van de projecten meer informatie wenst.

Beheer en inrichting

2003

 • P1080091 kleinecologisch beheerplan voor het openbaar groen in de woonwijk Bergse Plaat voor gemeente Bergen op Zoom (opgesteld voor eigenlijke start van het bureau)

2006

 • Voorstellen mitigerende maatregelen en begeleiding uitvoering  bij realisatie ecologische zone de Stok te Roosendaal voor Krinkels bv te Wouw
 • Ontwerp voor aan te leggen amfibieënpoelen ter compensatie van de aanleg van de A4 te Bergen op Zoom voor Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant

2007

 • Actualisering beheerplan landgoed Mattemburgh voor Brabants Landschap te Haaren

2010

 • Opstellen werkplan en protocol flora en fauna + instructie werkpersoneel ten behoeve van de wegverbetering A12 Woerden-Gouda voor Dura Vermeer groep NV
 • Begeleiding + assistentie afvissen te dempen watergangen bij wegverbetering A12 Woerden-Gouda voor Dura Vermeer groep NV
 • Inrichtingsvoorstel faunatunnels bij wegverbetering A12 Woerden-Gouda voor Dura Vermeer groep NV
 • Opstellen werkprotocol ten behoeve van uitvoering Rijn-Gouwelijn Oost voor Dura Vermeer Infrastructuur bv
 • Transplantatie schubvarens te Delft van Westvest naar botanische tuin voor Combinatie Cromme Lijn

2012

 • Beheeradvies wettelijk beschermde muurbegroeiing aan de Hofstraat voor de gemeente Bergen op Zoom

2013

 • Begeleiding uitvoering en wegvangen + verplaatsen amfibieën bij graven Moseven 2 te Ossendrecht voor Bosgroep Zuid-Nederland